Request
quotation

ระบุเสป็คงานพิมพ์เพื่อขอราคา รับประกันใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง

Request Quotation For
Printing Label
Request Quotation For
Printing Packaging
Request Quotation For
Printing Sale Materials

เริ่มต้นทำแผ่นพับ…

08.03.19

เริ่มต้นทำแผ่นพับ

1. กำหนดขนาด แผ่นพับ/โบรชัวร์

2. รูปแบบการจัดวาง

ขนาดแผ่นพับหรือโบรชัวร์ที่นิยมใช้ โดยทั่วไปมักใช้ขนาด A4 หรือ A5

ซึ่งเป็นขนาดกำลังดี สะดวกต่อการหยิบและนำขึ้นมาอ่าน ซึ่งเราจะพับหรือไม่พับก็ได้ค่ะ

ประเภทการพับก็มีได้หลายแบบ ทั้งแบบพับครึ่ง แบบ 2 พับ 3 ตอน แบบหน้าต่าง แบบตัว Z หรือแบบพัด เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา คุณสุวิสาข์ จักกะพาก ( […]

1. ลิสต์รายชื่อของแขกที่ต้องการเชิญทั้งหมด เพื่อให้ทราบ […]